Çözümler

Demo Talebi

E-DEFTER

Demo Talebi

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE, METASİS TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ. ’NİN DUYURU, REKLAM, KAMPANYA VB. KONULARDA ŞAHSIMA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERMESİNE, BİLGİLERİMİN BU AMAÇLA KULLANILMASINA, SAKLANMASINA VE YURTDIŞI VE/VEYA YURTİÇİ HİZMET SAĞLAYICI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASINA AÇIK RIZA VERİYORUM.

Metasis E-Defter Uygulaması Temmuz 2014 tarihinde platform bağımsız uyumluluğunu almıştır. Uyumlu yazılımlar listesine http://www.edefter.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

e-Defter Nedir

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirtilen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Hangi Defterler

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması kararlaştırılmıştır. İlerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerin de kapsama alınması planlanmaktadır.

Mükellefler

E-Fatura uygulamasına geçiş yapmış her mükellef 01.01.2015 tarihine kadar E-Defter uygulamasına geçmek zorundadır. Tüzel kişilerin mali mühür sahibi olması. e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak uyumluluk onayını almış bir yazılıma sahip olunması.

Muhafaza ve İbraz

Elektronik defterler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Saklama süresi 253 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 10 yıldır.

Zaman Damgası

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.

Mükellefler yasal süreler içerisinde defterlerini basıp, berat dosyalarını GİB’e bildirmelidirler. Yasal süreler içerisinde berat dosyası GİB’e yüklenemez ise cezai yaptırımlara uğramamak için defter zaman damgası ile damgalanır. Teknik engeller giderilince GİB’e zaman damgalı berat dosyası yüklenir.

Neden E-Defter

Teknik Özellikler

E-DEFTER Süreci