Kurumsal

Kalite Politikamız

Metasis Teknoloji, sunduğu ürün ve hizmetlerde dünya standartlarında süreçler yürütmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda müşterilerinin bilişim ihtiyaçlarını en yeni teknolojileri kullanarak verimli, etkili, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde çözmeyi; müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle ilişkilerinde güven ortamını yaratacak her türlü tedbiri almayı, bilimsel ve insani gerçekler ışığında oluşturduğu kalite politikası gereği garanti eder.

Metasis Teknoloji kalite politikası;

 • Çalışan bilgi birikimi, tecrübesi ile müşteri ve yasal şartlara uygun finans, telekominikasyon, perakendecilik ve kamu sektörlerinde hizmet vermek.
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en iyi şekilde karşılayabilecek alt yapıyı oluşturmak.
 • İlkelerimize bağlı kalarak, müşterilerimizin memnuniyetlerini sistemimizdeki sürekli iyileştirmeler ile en üst seviyede tutmak.
 • Tüm çalışanlarımızın iş ve kişisel gelişimlerini gerekli eğitimlerle desteklemek, artırmak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek
 • Şirketimiz yönetim kadrosu ve çalışanları; kalitenin bireysel başarılarla değil, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

METASİS TEKNOLOJİ yönetimi olarak, METASİS TEKNOLOJİ’ın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalarına bağlı olarak, her türlü işletme ve kurumda, yerel ve geniş alan ağlarına dayalı bilgi teknolojileri alt yapı kurulumunu gerçekleştirmekte, işletilmesi ve desteği ile operatörlük ve danışmanlık hizmetleri vermekte, işletme ve kurumların yüksek teknik bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bilgi işlem ihtiyaçlarını outsource (dış hizmet) yöntemi ile karşılamaktadır.

Bilgi güvenliği, kurumun, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetleridir. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.

METASİS TEKNOLOJİ’ın bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler:

 • Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
 • Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılması BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
 • Kurum / kuruluşlarda var olan ağların sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.
 • Bilgi işlem altyapısı / donanım / yazılım sistemine dayalı rutin işlerde operatörlük hizmetlerinin verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması BGYS kapsam ve sınırları içinde yer alacaktır.
 • Müşterilerimizin, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır.
 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirilecektir.

METASİS TEKNOLOJİ bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır. Kontrol hedeflerinin belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için bir taslak çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmada kontrollerin bağlı olacağı risk yönetimi ve risk denetimi yapısı kurulmuştur.

Özellikle dış kaynak kullanımına dayalı olarak hizmet talep eden kuruluşlara yönelik çalışmaları olan METASİS TEKNOLOJİ kendisinden hizmet alan kurumların / kuruluşların en önemli sermayesi, varlığı olan bilgilerinin iyi veya kötü niyet aranmaksızın, 3. taraflarca kullanılmasının garantisini vermek zorundadır. Şartnamelerin öngördüğü ve sözleşme hükümleri içinde yer alan, kurum / kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlardaki en yüksek icracı yapının zorunlu gördüğü yasalara ve ilgili mevzuat kurallarına uyumlu faaliyetlerde bulunmak temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu gereklilikleri yerine getirmek amacı ile gerek donanım ve yazılım bazında düzenlemeler yapılacak, gerek tüm personelimizin farkındalık – bilinçlendirme – uygulama – geliştirme eğitim ve alıştırmaları gerçekleştirilecektir.

Bilgi güvenliğinin diğer bir boyutu ise iş devamlılığı yönetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle gerekli yedek yapıları sağlanarak herhangi bir iş devamlılığı yapısında METASİS TEKNOLOJİ Sorumluluğuna giren alanlardaki kırılma ve kopma durumları bertaraf edilecektir.


Sertifikalarımız

 • ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi

 • IS0 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi

 • ISO 27001 Veri Güvenliği Yönetimi Sistemi

 • IS0 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

 • ITIL Foundation Sertfikası