Hizmetler

Proje Geliştirme

Projelerin kuruluşların kalite anlayışına uygun şekilde ve zamanında tamamlanabilmesi için, ekipler arasındaki iletişimi koordine ederek verimli bir proje yönetimi sunuyoruz. Projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi, risklerin önceden hesaplanmasına olanak verdiği gibi maliyetleri düşürmeye de yardım eder.

Proje Lansmanı
Gereksinimler
Kaynak Planlama
Detay Tasarım
Veri Aktarımı
Uygulama Geliştirme
Dokümantasyon
Eğitim
Test

Yazılım Geliştirme

Projelerin doğru bir şekilde ve ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştirilmesi için talebin iyi anlaşılması gerekir. Metasis Teknoloji, müşterilerinden gelen bu talepleri hassasiyetle analiz eder. Ortaya çıkan sonuçlara göre yapılan tasarımı hayata geçiren teknoloji uzmanları, istenen zamanda ve talepler doğrultusunda yapılandırılmış projeleri son haline getirir.

Adım adım ve titizlikle işleyen bu prosedürlerin amacı, sağlanacak hizmetin, bütün gereksinimleri hiç bir nokta atlamadan karşılamasıdır.