Haberler

ISO-9001:2008 SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİMİ

Metasis Teknoloji, Vericert Belgelendirme ve Gözetim şirketi tarafından değerlendirilerek tasarım, mühendislik, geliştirme, üretim, dağıtım, kurulum ve hizmet verme alanlarında ISO 9001:2008 kalite standartlarına uygun bulundu (Vericert Sertifika Numarası VQTR011484).

Metasis Teknoloji, ISO 9001:2008 uyumluluk sertifikasına ulaşabilmek için tüm aktivitelerini kapsamlı olarak inceleme ve geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir.

Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini ve dokümantasyonunu içeren bu aktiviteler , düzenli iç denetimler, yönetim incelemeleri ve dokümante edilmiş ve doğrulanmış aksiyonlar aracılığıyla tüm uygunsuzlukları gidermektir.

ISO 9001:2008 sertifika standardları, Metasis Teknoloji’nin politikalarının, uygulamalarının ve prosedürlerinin tüm ürün ailesiyle beraber kalitede tutarlılığa ulaştığını ispat etmektedir.

ISO 9001:2008 Hakkında

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

ISO 9001:2008 hakkında daha fazla bilgi için, http://www.iso.org/