Haberler

ISO 20000-1:2011 SERTİFİKALI BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ VE ISO 22301:2012 SERTİFİKALI İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

Metasis Teknoloji, Vericert Belgelendirme ve Gözetim şirketi tarafından değerlendirilerek ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojisi – Hizmet Yönetimi ve ISO 22301:2012 İş Sürekliliği standartlarına uygun bulundu (Vericert Sertifika Numarası VQTR041484 ve VQTR071484).

ISO 20000-1:2011 Hakkında

ISO/IEC 20000 standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler. Bir kurumun etkili olarak islerliliği için birbiriyle bağlantılı birçok süreci belirlemesi ve yönetmesi gerekir. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir. Çoğunlukla bir süreçteki çıktı diğer süreçte girdiyi oluşturur.

ISO 22301:2012 Hakkında

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle büyük yada küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür.

ISO 20000-1:2011 ve ISO 22301:2012 hakkında daha fazla bilgi için, http://www.iso.org/